Pinagtiyap

Kung sumusumpa kang siya lamang
ang tunay mong minamahal,
at siya nama’y sumusumpang
pag-ibig niya’y walang-kamatayan,
ito ang tandaan mo, ineng:
ang isa sa inyo ay sinungaling.

salin-wika mula sa tula ni Dorothy Parker

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s