Mga bagay na sira

Lahat ng bagay ay sira,
lahat ng kupas at luma,
ang batang nalilimahid,
karitong lumalangitngit,
mga namamagang paa
ng pagod na magsasaka,
ay tumatabing sa larawan mong
namumukadkad sa aking puso.

Malaking pagkakasala
ang mga bagay na sira.
Gusto ko silang ayusin
at bigyan ng bagong ningning
tulad ng hangin, lupa’t tubig,
laging nagbabagong-bihis,
tinatanglawan ang larawan mong
namumukadkad sa aking puso.

salin-wika mula sa tula ni William Butler Yeats

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s