Anak ng Gabi

I

bitbit ay lata ng pintura,
ibinunton ng bata
sa pader na manhid
ang mga hinanakit sa dibdib.

II

malamig na tubig
sa gripo,
ikaw ang karamay
kapag mainit ang ulo.

III

si Luis Altocero at iba pa,
sila na magagaling
ay hindi napapansin,

katulad ko.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s