Ang alamat ng Kabute at Diwata

Sa gitna ng kawalang-katiyakan
At pagsulpot-dili,
Patuloy na umuusbong
Sa kamang punlaan,
Nang hindi inaasahan,
Ang pag-ibig ko sa iyo, Diwata.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s