Para kay TJ at Dylan (halaw kay Robert Fulghum)

Maging tapat kung maari sa lahat ng pagkakataon,
Sa anumang bagay, lalo na sa relasyon.

Iwasang makasakit ng kapwa, ng damdamin,
Huwag mahiyang humingi ng paumanhin.

Maging mapagbigay.
Tuso ang mundo, gayunman
Maging patas sa lahat ng bagay.

Ligpitin ng maayos ang mga laruan
Pagkatapos ng laro.
May oras sa paglalaro.

Huwag masilaw sa mga bagay
Na hindi sa inyo.

Iwasan ninyo ang inggit.

Maghugas ng kamay
Bago at pagkatapos kumain.
Uminom ng gatas.
Kumain ng gulay at prutas.

Ugaliin ang pagbabasa.
Pag-aralan ang lyrics
Ng paboritong kanta.
Gumawa ng tula.

Galangin ang batas-trapiko.
Tumawid sa tamang tawiran.

Matutong magpasalamat,
Magpakumbaba,
At huwag maging hambog.

Pero huwag matakot na subukin
Ang mga bagay-bagay.
 
Huwag mahiyang magtanong
Kung hindi alam ang sagot.

Advertisements

One response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s